Doplňkové výrobky

Technické výrobky

Poskytujeme prodej ČOV – AF DOMÁCÍ ČIŠTIČKY ODPADNÍCH VOD, které slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionů, chat a komerčních prostorů.

Vyrábíme KRUHOVÉ BEZODTOKOVÉ JÍMKY, které jsou vyrobeny z integrálního svařovaného polypropylenu. Mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání. Vrchní otvor je zakrytý nepochůzným plastovým víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle potřebných objemů dle vašich požadavků.

Nabízíme také plastové tříkomorové SEPTIKY, které se zařazují jako první stupeň čištění, před zemním filtrem nebo vegetační čistírnou. Zachycené nečistoty anaerobně (bez přístupu vzduchu) rozkládají mikroorganismy. Nesmějí do něho být přiváděny dešťové a drenážní vody.

Dále vyrábíme ZEMNÍ FILTRY sloužící jako druhý stupeň čištění komunální odpadní vody po předchozím průchodu vícekomorovým septikem. Výhodou zemních filtrů je to, že nevyžadují téměř žádnou obsluhu a přívod elektrické energie. Zemní filtry také nevyžadují stálý provoz a tak se dobře hodí k rekreačním objektům i pro rodinné domy. Výstupní hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami biologických čistíren.

V naší nabídce se nachází také laminátové bazény, plastové bazényzastřešení bazénů i příslušenství, které vás nezklamou.

Čistírny odpadních vod

ČOV

Domácí čističky odpadních vodslouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, hotelů, penzionům, chat, komerčních prostorů. Kam umístit dmychadlo ČOV? Pro snazší přístup a kontrolu dmychadla se doporučuje umístění mimo nádrž. Ideální je kůlna, garáž, technické zázemí rodinného domu, sklep a jiné podobné prostory. Čistící proces je řízen elektrickým rozvaděčem s naprogramovaným systémem, který je umístěn mimo jímku ČOV. Pro napájení rozvaděče postačí kabel pro jednofázové napětí s jištěním 10 A a proudovým chráničem. Jednoduché a pohodlné čištění vody již dnes!

Výhody

jednoduchá konstrukce a malé rozměry
nízká cena zařízení díky optimalizaci technologie a agregátů
nízká energetická náročnost zařízení
– minimální náročnost na zemní práce a prostor
– možnost výběru provedení ČOV podle četnosti manipulace s kalem
– jednoduchá a časově nenáročná obsluha ČOV

Popis čistícího procesu

Čistá odpadní voda vzniká pomocí tzv. reaktoru SBR, jehož činnost spočívá v celodenním shromažďování odpadních vod v čistící nádrži. Zde je neustále čištěna působením aerobních bakterií. Po vyčištění a při minimálním nátoku v ranních hodinách je voda přečerpána do vodoteče. Ve všech aktivačních čistírnách je však před odtokem vyčištěné vody potřeba odsadit kal. Tato fáze klidu trvá obvykle 2 h.

Pro zobrazení typů ČOV a jejich ceníku klikněte zde.

Kruhové bezodtokové jímky

Kruhové jímky

Bezodtokové jímky slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody.

Jímky jsou vyrobeny z integrálního svařovaného polypropylenu, mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání. Vrchní otvor je zakrytý nepochůzným plastovým víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle potřebných objemů. Stačí si vybrat ty pravé. V případě otázek nás kontaktujte a my vám rádi poradíme s výběrem.

Pro zobrazení rozměrů jímek klikněte zde.

Provoz a údržba

Septiky

V naší nabídce naleznete plastové tříkomorové septiky, které vás nezklamou. Septik se zařazuje jako první stupeň čištění, před zemním filtrem nebo vegetační čistírnou. Zachycené nečistoty anaerobně (bez přístupu vzduchu) rozkládají mikroorganismy. Nesmějí do něho být přiváděny dešťové a drenážní vody.

Septiky jsou stavebně jednoduché a provozně nenáročné čistící objekty. Celoplastové septiky jsou vyrobeny z integrálního svařovaného polypropylenu. Uvnitř jsou rozděleny přepážkami a nornými stěnami na tři komory, do každé komory je umožněn přístup pro vyklízení zachyceného kalu. Nepochůzná víka jednotlivých komor jsou vyrobena z polypropylenu. Naše septiky jsou navrženy dle ČSN 75 6402 a schváleny Státním zdravotním ústavem.

Septik je třeba vyvážet, pokud vrstva kalu dosáhne 1/3 užitečné výšky, nejméně však jednou za rok. Usazený kal je třeba odsát ze všech tří komor. Kal se obyčejně odváží k likvidaci na městskou čističku odpadních vod. Po odčerpání kalu musí být v septiku ponecháno minimálně 15 cm vrstvy kalu jako kal očkovací.

Při práci je nutné dodržovat zásady hygieny, používat ochranné pomůcky a ošetřit i drobná poranění. 

Pro zobrazení rozměrů septiků klikněte zde.

Zemní filtry a filtrace

filtry

Pískové zemní filtry se skládají z vodotěsné plastové nádrže, rozvodu nátokového a sběrného potrubí, odvětrávacího potrubí, tříděného plaveného písku a štěrkového obsypu potrubí.

Napište nám nebo nás kontaktujte na telefonní číslo a my vám rádi pomůžeme s výběrem.

Přečerpávací šachty

šachty

Přečerpávací šachty slouží k přečerpání splaškových i dešťových vod. Zařízení pro vodoměrné šachty se skládá z plastové jímky válcového tvaru, která je vodotěsně svařená z polypropylenu. Zároveň je vybavena nátokovými hrdly pro připojení nátoků i výtlačného potrubí a osazena pochůzným přejezdným poklopem.

Technologické vystrojení poté obsahuje odpovídající typ čerpadla dle délky, výšky přečerpání i obsahu dopravované látky, plovákové spínače, zpětný ventil, uzavírací ventil, proplachovou armaturu a elektrický rozvaděč s řídícím systémem.

V případě otázek nás kontaktujte, rádi vám zodpovíme veškeré vaše dotazy. Potřebujete přečerpávající šachtu? Jste tu správně, těšíme se na vás!

Pro zobrazení technických parametrů vodoměrné šachty klikněte zde.

Pro zobrazení technických parametrů přečerpávací šachty klikněte zde.